Stralingsbescherming diergeneeskunde

 • Blauwdruk voor compliance KEW
 • Certificaat van erkende opleidingsinstelling
 • Voldoe aan vijfjaarlijkse nascholing

Bij- en nascholing; stralingsbescherming voor dierenartsen

Nascholing stralingsbescherming diergeneeskunde

Deze nascholing is primair gericht op toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) binnen de dierenartspraktijk.

Ben je werkzaam in een dierenartspraktijk en wil je meer weten over straling? Dan is deze opleiding ook zeer geschikt voor jou. Deze nascholing geldt dan als de verplichte passende instructie gericht op de stralingsrisico’s van jouw werkomgeving.

Na deze nascholing is het (weer) duidelijk waar je aan moet voldoen volgens de Kernenergiewet. Of je nu een ondernemer, toezichthoudend medewerker stralingsbescherming, dierenarts of dierenartsassistent bent: jij weet na de cursus wat je moet doen!

Je voldoet hiermee direct aan de vijfjaarlijks verplichte adequate bij- en nascholingseis.

 

Programma

 

Nieuwe wetgeving stralingsbescherming
• Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
• Relevante Ministeriële Regelingen

Stralingsbescherming werknemers
• RI&E in de dierenartsenpraktijk
• ALARA in de dierenartsenpraktijk
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
• Gebruik persoonlijke dosismeters

Inschrijven?

Prijs: € 250,00

Aantal deelnemers: Vanaf 40 tot en met 75.

Voor informatie betreffende cursusdata, en cursuslocaties klik hieronder op de button:

Vraag hier uw cursus aan

Vragen kunt u opsturen naar:

Vragen kunt u opsturen naar:opleidingen@nrg.eu

Deze nascholing is geschikt voor:

Deze nascholing is primair gericht op toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) binnen de dierenartspraktijk.

Ben je werkzaam in een dierenartspraktijk en wil je meer weten over straling? Dan is deze opleiding ook zeer geschikt voor jou. Deze nascholing geldt dan als de verplichte passende instructie gericht op de stralingsrisico’s van jouw werkomgeving.

Na deze nascholing is het (weer) duidelijk waar je aan moet voldoen volgens de Kernenergiewet. Of je nu een ondernemer, toezichthoudend medewerker stralingsbescherming, dierenarts of dierenartsassistent bent: jij weet na de cursus wat je moet doen!

Je voldoet hiermee direct aan de vijfjaarlijks verplichte adequate bij- en nascholingseis.

E Learning NRG

Opzet van de opleiding

Deze nascholing bestaat uit een hoorcollege van 3 uur. Jij neemt (inter)actief deel aan deze nascholing met stemkastjes en er is ruimte voor jouw vragen.

De onderwerpen die aan bod komen

 • Wet- en regelgeving:
  • Registraties en vergunningen
  • Deskundigheid
  • Waarschuwingssymbolen
  • Rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten
  • De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
 • Risico’s van straling voor de werknemers
 • Afscherming en inrichting van de behandelkamer
Nascholing In De Diergeneeskunde 1920X840

Vooropleiding en zelfstudie

NRG gaat er vanuit dat deelnemers al zijn opgeleid tot toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de dierenartspraktijk. Echter is de opleiding goed te volgen als dit niet het geval is. Zelfstudie is niet vereist.

Eindtermen

Deze opleiding is gebaseerd op de eindtermen, zoals vastgelegd in Bijlage 5.2, onderdeel C van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Extra informatie

Vanaf 1983 maakt het diploma stralingsdeskundige niveau 5A onderdeel uit van de opleiding tot dierenarts. Voor dierenartsen vanaf het curriculum van 2001 is dit alleen het geval wanneer zij het studiepad paard of gezelschapsdieren hebben gevolgd. Dierenartsen met een differentiatie landbouwdieren hebben deze opleiding niet gehad. Voor dierenartsen die de rol van toezichthoudend medewerker stralingsbescherming vervullen geldt een verplichte nascholing die minimaal eens per vijf jaar moet worden gevolgd. Deze nascholing voldoet daaraan.

Ook relevant

 • Alles in één systeem
 • Zekerheid dat alles goed is geregeld
 • Altijd bereikbaar, 24/7 online
Meer informatie

Nascholing stralingsbescherming in de tandheelkunde

 • Certificaat van erkende opleidingsinstelling
 • Samenwerking met KNMT
 • 3 tot 4 KRT-punten
 • Erkend diploma
 • Docenten gespecialiseerd in NORM
 • Docenten met praktijkervaring
Meer informatie

Nascholing stralingsbescherming voor de MBB'er

 • Samenwerking met NVMBR
 • 6 punten kwaliteitsregister paramedici
 • Voor en door MBB’ers