Nascholing SBD-(A)CD praktische vaardigheden

 • Zelf aan de slag in een praktijk situatie
 • Certificaat voor erkende nascholing
 • 10-15 herregistratiepunten

Bij- en nascholing SBD-(A)CD; Praktische vaardigheden

Nascholing SBD-(A)CD praktische vaardigheden

Deze nascholing is met name gericht op:

 • Stralingsbeschermingsdeskundigen (coördinerend en algemeen coördinerend)
 • Ervaren toezichthoudend medewerkers (TMS)
 • Toezichthouders/werknemers betrokken bij controle- en/of analysemetingen

 

Benodigde voorkennis & ervaring

 

De cursus is afgestemd op de functie en taken van een SBD-(A)CD dan wel toezichthoudend deskundige. Ervaring op het vakgebied strekt tot de aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Ervaren toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) in het veld van de verspreidbare radioactieve stoffen voor een B- of C-lab of TMS versneller-C of –B, TMS nucleair-C of B kunnen de cursus ook volgen.

 

Programma

 

 • Nemen van monsters en veegtesten
 • LSC en gammaspectrometrie metingen
 • Interpreteren van resultaten
 • Bijlage van de richtlijn radionucliden laboratorium
 • Vrijgave van een laboratorium
 • Verslaglegging

De cursus bestaat uit de onderdelen 1) nemen en meten van monsters en veegtesten en het interpreteren van de resultaten en 2) vrijgave van een radiologisch laboratorium. Elk onderdeel wordt afgesloten met het inleveren van een verslag (schriftelijk examen) Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de onderdelen in bovenstaande volgorde gegeven of in omgekeerde volgorde.

Inschrijven?

Prijs: € 725,00

Aantal deelnemers: Vanaf 8 tot en met 12.

Voor informatie betreffende cursusdata, en cursuslocaties klik hieronder op de button:

Vraag hier uw cursus aan

Vragen kunt u opsturen naar:

Vragen kunt u opsturen naar:opleidingen@nrg.eu

E Learning NRG

Opzet van de opleiding

Deze eendaagse nascholing is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1, vrijgave laboratorium:

 • Theorieles (ca. een uur)
 • Practicum

Dagdeel 2, gammaspectrometrie:

 • Theorieles (ca. een uur)
 • Practicum

Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de volgorde worden omgedraaid. Beide practica worden beoordeeld en gelden als examen. Met een voldoende resultaat verdien je extra punten voor de herregistratie.

Het is ook mogelijk om aan één dagdeel deel te nemen.

De onderwerpen die aan bod komen

 • Het vrijgeven van een radionuclidenlaboratorium
  • Procedureel (plan van aanpak, vrijgaverapport)
  • Praktisch (het nemen en meten van monsters, veegtesten en het interpreteren van meetresultaten)
 • Identificatie van radionucliden met gammaspectrometrie
Nascholing Sbd Acd Praktische Vaardigheden 1920X840

Herregistratiepunten

Deelname aan de hele dag levert 10 punten op voor herregistratie. Een voldoende resultaat levert per practicum 2,5 punt extra op, waarmee een totaal van 15 punten te verdienen is. De code voor herregistratie: A.NRG.ACDP.2020

Vooropleiding

Deze nascholing is gebaseerd op de eindtermen, zoals vastgelegd in Bijlage 5.1, onderdeel C van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Eindtermen

Deze nascholing is gebaseerd op de eindtermen, zoals vastgelegd in Bijlage 5.1, onderdeel C van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Ook relevant

 • Alles in één systeem
 • Zekerheid dat alles goed is geregeld
 • Altijd bereikbaar, 24/7 online HOME
Meer informatie
 • Les van voormalig vergunningverlener
 • Certificaat voor erkende nascholing
 • 10-15 herregistratiepunten
Meer informatie
 • Samenwerking met de COVRA
 • Gericht op de nucleaire sector
 • Goede kans om te netwerken
Meer informatie
 • Door ANVS erkende nascholing
 • 30 – 45 Herregistratiepunten SBD-(A)CD
 • Kennis stralingsbescherming up-to-date
Meer informatie