Radioactief afval & ontmanteling

 • Jarenlange ervaring in veilig beheer van radioactief afval
 • Unieke lab infrastructuur
 • Bewezen trackrecord

Radioactief afval & ontmanteling in een notendop

Elke nucleaire installatie gaat op enig moment einde levensduur bereiken. Met veiligheid als belangrijke drijfveer bij alles wat wij doen hebben wij inmiddels jarenlange expertise opgebouwd om veilig, verantwoord en efficiënt om te gaan met radioactief afval. Expertise, die we ook inzetten bij ontmantelingsprojecten.

Contact

Meer weten over radioactief afvalbeheer en ontmanteling?

Foto Marieke Schopman2

Marieke van Gemert
Cluster Manager

Radioactief afval

Karakteriseren

Meten is weten. Radioactief afval is een breed begrip. Het is dan goed om te bepalen (‘karakteriseren’) waar het nucleair afval uit bestaat. Want dan weten we precies hoe we ermee om moeten gaan. Het karakteriseren van radioactief afval is daarom erg belangrijk.

Om meer te weten te komen over het radioactief afval, passen wij destructieve en niet-destructieve meetmethodes toe. Bij destructief meten gaat het materiaal kapot. Bij niet-destructief meten blijft het materiaal wel intact. Sommige materialen zijn ‘hot’ oftewel zeer hoog radioactief. Wij hebben speciale en unieke voorzieningen om hiermee om te gaan.

De type karakterisaties die we doen:

 • Reactoronderdelen, bijvoorbeeld regelstaven, reactorvat en biologisch schild.
 • Historisch radioactief afval (‘legacy waste’)
 • Operationele afvalstromen vanuit o.a. de nucleaire industrie, NORM industrie en ziekenhuizen.
 • Bulkmaterialen voor vrijgave.

Voor meer informatie over onze laboratoria die gebruikt worden voor de destructieve analyses zie Laboratory Services.

Sorteren & verpakken

Opslagkosten voor radioactief afval zijn veelal afhankelijk van de afvalcategorie. Door het afval te sorteren kunnen opslagkosten enorm worden gereduceerd. NRG heeft binnen haar eigen Radioactive Waste Management Programme, RWMP, unieke systemen ontwikkeld voor het karakteriseren, sorteren en verpakken van afval.

Een van deze systemen is het HIRARCHI®. Dit unieke, niet-destructieve meetsysteem is ontwikkeld om radioactief afval op een efficiënte wijze te categoriseren in laag, middel en hoog actief. 

Radioactief afval
Radioactief afval

Adviseren

Ontmanteling van nucleaire installaties met daarbij vrijkomende radioactieve afvalstromen is kostbaar. Ook afvoer van radioactief afval uit de normale bedrijfsvoering heeft een prijs. Bij het ontwerpen en tijdens de ingebruikname van een nucleaire faciliteit moet dus al rekening gehouden worden met de kosten voor ontmanteling en afvalbeheer.

Ben jij op zoek naar een partij voor onafhankelijk advies? Wij adviseren klanten uit de industrie en overheid; in binnen- en buitenland en wij zijn op de hoogte van nationale en internationale regelgeving en standaarden. Hierdoor kunnen wij de impact en kosten goed beoordelen.

Onze kennis is actueel en praktijkgericht door:

 1. Eigen R&D
 2. Activiteiten in onze nucleaire faciliteiten
 3. Bijdragen aan internationale (onderzoeks)-projecten

Wij kunnen je helpen met

Wij adviseren onze klanten met:

 • Ontmantelingsplannen, kosteninschattingen en audits voor ontmantelingstrajecten
 • Radioactief afval beleid, rekening houdend met de laatste stand van de regelgeving, anticiperend op mogelijke wijzigingen
 • Ontwikkelen van duurzame, veilige en efficiënte afvalroutes
 • Optimale afvalverpakkingen en transportprocedures
 • Het beoordelen van de stabiliteit van afvalverpakkingen en matrices, voor interim en lange-termijn opslag, met modelberekeningen en metingen
 • Beoordeling van de veiligheid van installaties voor opslag en eindberging van radioactief afval (‘safety cases’)

Onze werkwijze is er op gericht om interactief met onze klanten tot een gewenste aanpak te komen. Dat doen wij door middel van interviews en workshops.

Radioactief afval

Projecten waar we trots op zijn

drag for more

Je radioactief afval zo kostenefficiënt mogelijk af voeren? NRG heeft voor Grafenrheinfeld een methode ontwikkeld voor de afvoer van hoog radioactieve regelstaven. Hierbij komen er bij het knippen van de regelstaven vrijwel geen metaaldeeltjes in het reactorbassin. Door ons intelligente beladingsplan van de containers kunnen deze optimaal worden gevuld. Met als gevolg dat je minder containers nodig hebt en de opslagkosten lager zijn.

PreussenElektra GmbH, onderdeel van E.ON GmbH, is verantwoordelijk voor de ontmanteling van de 5 EON Kerncentrales in Duitsland. PreussenElektra was op zoek naar een partner die haar kon helpen bij het meten oftewel karakteriseren van het radioactief afval waardoor verantwoorde en efficiënte opslag mogelijk werd.

STENFO Zwitserland Audit Decommissioning

Als onafhankelijk expert, ondersteunde NRG de Zwitserse overheidscommissie STENFO bij het controleren van de kostenberekeningen voor de ontmanteling van alle vijf kerncentrales.

Ontmanteling van de Lage Flux Reactor

De tweede reactor van NRG is de Lage Flux Reactor (LFR) of beter gezegd wás de Lage Flux Reactor, want hij is al sinds 2010 buiten gebruik. De LFR is in de jaren 60 gebouwd en heeft meer dan 50 jaar dienst gedaan als trainings- en onderzoeksreactor. Bijna iedereen die actief is in de nucleaire sector in Nederland heeft wel een training of opleiding bij de LFR gehad. In 2018 is de volledige ontmanteling van de LFR door NRG voltooid.

Klanten voor wie we gewerkt hebben

Logo Engie (1)
Stenfo Logo
Preussen Elektra Logo

Neem contact op met

Foto Marieke Schopman2

Meer weten over radioactief afvalbeheer en ontmanteling?

Marieke van Gemert
Cluster Manager
T. +31610253521
M. m.vangemert@nrg.eu