Wat is de potentiële waarde van nucleaire technologie?

  • March 24-25, 2022
  • World class speakers
  • The ultimate networking event
Rita Baranwal

Dr. Rita Baranwal (VP of Nuclear and Chief Nuclear Officer, EPRI)

“It is imperative that we continue to innovate options for Generation 3 (G3) Reactors to reduce operating costs, extend operating lifetimes, and create alternate revenue streams. Deployment of advanced reactors can only happen by building on the successes of these G3 reactors.”

Brian W. Smith (Deputy Director Division of Advanced Reactors and Non-Power Production and Utilization Facilities U.S. Nuclear Regulatory Commission)

"From a regulator’s perspective, we will also have to take innovative approaches in developing the regulatory programs to accommodate the various types of advanced reactors being developed to ensure predictable, timely, and effective licensing reviews. By participating in this conference, I can learn more about the plans being developed by advanced reactor developers."

Kirstygogan

Kirsty Gogan (Global Director of Energy for Humanity)

“European climate leaders are modern industrialised economies with low carbon intensity of electricity generation, achieved through a combination of nuclear and renewables. Without nuclear energy, our climate challenge would be harder, more expensive, and more likely to fail.”

Picture Sannah Van Balen

Founder of think tank The Empowered Atom, TEDx Speaker, Stubborn Climate Optimist

"Our climate emergency demands urgent action in order to reduce greenhouse gas emissions. The successful deployment of nuclear technology requires advances at the technical, regulatory and social level. This conference offers a unique opportunity for the nuclear community to come together and collaborate for the benefit of global society."

Nucleaire Innovatie Conferentie 2022

Voor de nucleaire energiesector in LTO, nieuwbouw en geavanceerde reactoren.

Afbeelding1b (1)

De toekomst van nucleaire energie

Samenwerking op overlappende thema's

Het besluit om te investeren in levensduurverlenging, nieuwbouw of geavanceerde nucleaire reactoren is voor een groot deel gebaseerd op het lange termijn energiebeleid, de economie en het maatschappelijk draagvlak op nationaal niveau. Nucleaire energie heeft bewezen competitief te zijn en is essentieel in de overgang naar energiebronnen met een lage CO2-uitstoot. Maar de nucleaire sector heeft nog steeds moeite met het op tijd en binnen budget opleveren van projecten. Het is kritisch om te identificeren waar verdere uitlijning en samenwerking tussen de vele energie initiatieven de toekomst voor nucleaire energie veilig kan stellen.

Door op wereldniveau experts in de industrie en in beleid van de verschillende nucleaire takken bij elkaar te brengen, kan de industrie een leidende rol spelen in het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De NIC biedt de unieke mogelijkheid om samen te komen met andere stakeholders in de huidige en toekomstige generaties nucleaire energie technologie. Dit geeft de mogelijkheid om een gedeelde strategie met een uiterst breed draagvlak te ontwikkelen.

Kom samen met de nucleaire autoriteiten, utilities en vendors die de nucleaire gemeenschap vertegenwoordigen. Neem ook deel in de discussies met jouw stakeholders in de internationale nucleaire sector en neem deel in het ontwikkelen van internationale scenario's nucleaire energie op zowel expert als op beleidsniveau. En maak gebruik van dit unieke netwerkevent.

Meer informatie en registratie