Ontmanteling van 5 kerncentrales van PreussenElektra

Karakterisatie reactorvat en biologisch schild 5 kerncentrales

28 maart 2021

Wij werken tot en met 2025 samen met onze Duitse partner Höfer & Bechtel aan de ontmanteling van 5 kerncentrales van PreussenElektra. We zorgen samen voor karakterisatie van het binnenwerk van het reactorvat en biologisch schild en voor een verantwoorde ontmanteling en gedocumenteerde opslag.

Door hoogwaardige apparatuur en faciliteiten, nemen we hoogradioactieve monsters en karakteriseren we ze

NRG en Höfer & Bechtel zorgen samen voor afhandeling van het hele proces, van karakterisatie tot veilige opslag.

NRG en Höfer & Bechtel zijn experts in het vakgebied, met een grote kennis van de Duitse markt.

NRG en Höfer & Bechtel

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door NRG en Höfer & Bechtel. Dit partnerschap kenmerkt zich door:

  • Jarenlange ervaring met ontwikkeling van op afstand bedienbare tooling voor gebruik in de nucleaire industrie
  • Team van engineers dat gewend is te werken in nucleaire installaties
  • Experts in het vak; de juiste licenties, vakkennis en faciliteiten
  • Radiochemische analysecapaciteit
  • Samen in staat om het hele proces uit te voeren, van knippen, bemonsteren, transport en van karakteriseren tot verpakken. Uniek in de nucleaire wereld.

Over Preussen Elektra

- Bijna 100 jaar energieleverancier in Duitsland
- Beheert 7 kerncentrales in Duitsland
- Missie is nucleaire veiligheid
- Succesvol besturen van kerncentrales

Eén van de kerncentrales van PreussenElektra, Grafenrheinfeld, moest in 2017 ontmanteld worden. PreussenElektra gunt NRG en Höfer & Bechtel de opdracht om dit voor specifieke nucleaire onderdelen op een vakkundige en veilige manier te doen.

Ontmanteling van 5 kerncentrales

De opdracht

NRG en Höfer & Bechtel hebben de opdracht gekregen om voor 5 kerncentrales het binnenwerk van het reactorvat en het biologisch schild te karakteriseren.

Het project kende een aantal uitdagingen.
- De monsters die genomen moeten worden bevinden zich meters onder water.
- De monsters zijn hoog radioactief. Het monster moet groot genoeg zijn voor een goede karakterisatie en zo klein mogelijk voor veilige verwerking door medewerkers.
- Het is niet altijd duidelijk met welk materiaal we te maken hebben.
- Wet- en regelgeving en inzichten kunnen veranderen in de loop van het project.

Nemen van monsters

Een van de uitdagingen was het nemen van de monsters voor karakterisatie. Het materiaal dat we moesten meten was hoogradioactief en bevond zich meerdere meters onder water.

We moesten er voor zorgen dat we de monsters op afstand konden nemen om de blootstelling aan straling voor de medewerkers minimaal te houdenVoor dit doel heeft NRG de manipulator ontwikkeld.
De manipulator wordt op afstand bestuurd. Deze tool neemt een klein monster van het materiaal en verpakt het monster direct in een vloeiende beweging in het monsterdoosje. Een veilige en efficiente tool voor onze medewerkers.

In de loop van het project hebben we dit proces verder verfijnd. We willen monsters, die groot genoeg zijn voor goede representatieve karakterisatie, maar zo klein mogelijk, om de radioactiviteit n het laboratorium minimaal te houden.

De manipulator is ook in te zetten bij de ontmanteling van de volgende centrales. Hij is zo ontworpen dat hij geschikt is voor alle centrales. NRG en Höfer & Bechtel zijn klaar voor het vervolg van de opdracht.

Ontmanteling van 5 kerncentrales
Ontmanteling van 5 kerncentrales

Alle gegevens voor documentatie

Om radioactief materiaal veilig te bewerken, vervoeren en op te slaan, moeten de materialen nauwkeurig geanalyseerd zijn. De analyse resultaten en bijkomende documenten moeten aan allemaal eisen voldoen.
De documentatie moet duidelijk aangeven hoe radioactief het materiaal is en welke radionucliden in het afval voorkomen.

In sommige gevallen kregen we een monster binnen waarvan niet bekend was met welk materiaal we te maken hadden. In zo’n geval moeten we schakelen in het laboratorium en eerst met Research & Development vaststellen om welk materiaal het gaat. Wij gaan dan proactief aan de slag en hebben de onbekende monsters in dit project succesvol kunnen analyseren.

Na de uitgebreide karakterisatie van alle monsters in het laboratorium, zijn alle gegevens voor de documentatie bekend en zijn de opslagdocumenten op orde gemaakt.

De centrale kan nu ontmanteld worden en het afval is klaar voor een veilige opslag.

Flexibel meebuigen

Een uitdaging van de langdurige samenwerking is dat wet- en regelgeving altijd kan veranderen. Dit was ook het geval voor de opslagdocumentatie die nodig was voor de Duitse overheid. Gedurende het project waren meer gegevens en andere gegevens nodig om de opslagdocumenten in orde te maken.

Hiervoor moesten we flexibel meebuigen en meerdere metingen doen. Met de hoogwaardige infrastructuur bij NRG en de goede projectmanagement van Höfer & Bechtel waren we in staat om de juiste data tijdig te leveren voor een veilige ontmanteling en opslag.

Ontmanteling van 5 kerncentrales

“De Samenwerking met Höfer & Bechtel verloopt voorspoedig. We hebben korte lijntjes en als we even moeten schakelen, helpen en ondersteunen we elkaar.” Marcel Raspe, NRG

Perfecte samenwerking

De samenwerking van NRG en Höfer & Bechtel is een perfecte combinatie van expertises. We hebben het hele proces kunnen doen, van karakterisatie tot opslag.

Weinig partijen op de markt kunnen dit hele pakket leveren. Dat maakt onze samenwerking sterk en uniek. We vormen samen een one-stop shop voor de nucleaire wereld.

Resultaten tot nu toe

Höfer & Bechtel en NRG voeren de opdracht voor PreussenElektra naar tevredenheid uit. Een aantal mooie resultaten:

- al twee centrales bemonsterd en gekarakteriseerd.
- tooling is reeds ontwikkeld en kan bij de andere ontmantelingsprojecten worden gebruikt.
- de bemonstering en analyse is inmiddels geoptimaliseerd. Het hele proces loopt nu heel efficiënt.

Een goede basis voor de vervolgstappen van deze opdracht.

Neem contact op met

Foto Marieke Schopman2

Heb jij hulp nodig bij een of meerdere stappen van ontmanteling? Ik vertel je graag meer

Marieke van Gemert
Cluster Manager
T. +31 (0)6 10253521
M. m.vangemert@nrg.eu