Nascholing SBD-(A)CD RI&E en vergunningsaanvraag

 • Les van voormalig vergunningverlener
 • Certificaat voor erkende nascholing
 • 10-15 herregistratiepunten

Bij- en nascholing SBD-(A)CD; RI&E en kew-vergunningsaanvraag

Nascholing SBD-(A)CD RI&E en vergunningsaanvraag

Deze nascholing is geschikt voor:

 • Stralingsbeschermingsdeskundigen (coördinerend en algemeen coördinerend)
 • Toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS)

 

Benodigde voorkennis & ervaring

 

De cursus is afgestemd op de functie en taken van een SBD-(A)CD. Ervaring op het vakgebied is niet nodig.

 

Programma

 

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Opstellen van een ontvankelijke vergunningsaanvraag

De cursus bestaat uit de onderdelen 1) het uitvoeren van een RI&E en 2) het opstellen van een ontvankelijke vergunningsaanvraag. Elk onderdeel wordt afgesloten met het inleveren van antwoorden op de opdracht (schriftelijk examen).Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de onderdelen in bovenstaande volgorde gegeven of in omgekeerde volgorde. Het is ook mogelijk om slechts een van de twee gedeelten van de cursus te volgen.

LET OP! Neem een laptop mee i.v.m. het schriftelijk examen.

 

Inschrijven?

Prijs: € 725,00

Aantal deelnemers: Vanaf 8 tot en met 20.

Voor informatie betreffende cursusdata, en cursuslocaties klik hieronder op de button:

Vraag hier uw cursus aan

Vragen kunt u opsturen naar:

Vragen kunt u opsturen naar:opleidingen@nrg.eu

Locatie: Aristo meeting plaza Utrecht CS
09 september 2020 van 09:00 tot 16:00;
Inschrijven

Deze nascholing is geschikt voor:

 

 • Stralingsbeschermingsdeskundigen (coördinerend en algemeen coördinerend)
 • Toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS)
E Learning NRG

Opzet van de opleiding

Bij deze eendaagse nascholing ga je in tweetallen aan de slag aan de hand van casuïstiek.
Hierbij heb je een laptop nodig; neem deze mee!

Deze nascholing is als volgt opgebouwd:

 • Theorieles RI&E
  • Opdracht aan de hand van een casus
  • Voldoende ruimte voor specifieke vragen en discussies
 • Theorieles aanvragen KEW-vergunning
  • Opdracht aan de hand van een casus
  • Voldoende ruimte voor specifieke vragen en discussies

De onderwerpen die aan bod komen

 • Opstellen van een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
 • Opstellen van een ontvankelijke KEW-vergunningsaanvraag
Nascholing Sbd Acd Rie En Vergunningsaanvraag 1920X840

Herregistratiepunten

Deelname levert 10 punten op voor herregistratie. Beide opdrachten worden beoordeeld. Een voldoende resultaat levert per opdracht 2,5 punt op, waarmee een totaal van 15 punten te verdienen is. De code voor herregistratie: A.NRG.RIEV.2020

Vooropleiding

NRG gaat er vanuit dat deelnemers minimaal zijn opgeleid tot toezichthoudend medewerker stralingsbescherming. Zelfstudie is niet vereist.

Eindtermen

Deze nascholing is gebaseerd op de eindtermen, zoals vastgelegd in Bijlage 5.1, onderdeel C van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Ook relevant

 • Alles in één systeem
 • Zekerheid dat alles goed is geregeld
 • Altijd bereikbaar, 24/7 online
Meer informatie
 • Blauwdruk voor compliance KEW
 • Certificaat van erkende opleidingsinstelling
 • Voldoe aan vijfjaarlijkse nascholing
Meer informatie

Nascholing stralingsbescherming voor de MBB'er

 • Samenwerking met NVMBR
 • 6 punten kwaliteitsregister paramedici
 • Voor en door MBB’ers