Nascholing SBD-(A)CD: IOR

 • 10 nascholingspunten voor herregistratie (A)CD
 • Gastdocenten van RIVM, ANVS en de brandweer
 • Lessons learned van Fukushima
 • Nascholing wordt beoordeeld met een 8,1

Nascholing SBD-(A)CD: Omgaan met incidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties

Deze nascholing is geschikt voor:
- Stralingsbeschermingsdeskundigen (coördinerend en algemeen coördinerend)
- Toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS)
- Adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS)

Na deze scholing:
- Ken je alle stakeholders betrokken bij incidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties
- Weet je hoe te handelen bij verschillende onbedoelde situaties
- Ben jij je bewust van de impact van onbedoelde situaties op werknemers, de maatschappij en andere stakeholders


Benodigde voorkennis & ervaring


Een vooropleiding is in principe niet vereist. De opleiding is wel gericht op stralingsbeschermingsdeskundige, toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming en adviseurs gevaarlijke stoffen. Zelfstudie is niet nodig.


Programma


 • Leren van gebeurtenissen
 • Casus: inwendige besmetting
 • Veiligstellen van hoogactieve bronnen bij een ongeval
 • Rampenorganisatie in Nederland
 • Respons op rampen

Inschrijven?

Prijs: € 775,00

Aantal deelnemers: Vanaf 8 tot en met 20.

Voor informatie betreffende cursusdata, en cursuslocaties klik hieronder op de button:

Vraag hier je cursus aan

Vragen kunt u opsturen naar:

Vragen kunt u opsturen naar:opleidingen@nrg.eu

Dit jaar bestaat het unieke programma uit:

Rampenorganisatie in Nederland

Door de gastdocent van het RIVM zal de rampenorganisatie in Nederland worden besproken. Hoe zit de organisatie in elkaar? Hoe gaat Nederland om met een kernramp?

Leren van de lessen uit Fukushima

Thorsten Hackl, Brandweer Midden- en West-Brabant, is met een IAEA missie naar Fukushima geweest en komt vertellen hoe wij kunnen leren van de ervaringen daar.

Casus: Inwendige besmetting

De algemeen coördinerend deskundige van onze nucleaire installaties, Folkert Draaisma, behandelt het onderwerp inwendige besmetting aan de hand van echt gebeurde casuïstiek.

Leren van elkaar

Wat kunnen we leren van gebeurtenissen? Jeroen Minkema neemt je mee in oorzaken van ongevallen en incidenten. Jeroen, die sinds 1993 werkzaam is voor ECN/NRG, is beleidsmedewerker Arbeidsveiligheid en Gezondheid, met een achtergrond als stralingsdeskundige, veiligheidskundige en arbeidshygiënist. Hij deelt zijn lessons learned en onderzoekt samen met jullie een ongeval aan de hand van het Tripod ongevalsmodel.

Veiligstellen sterk stralende bron

Hoe stel je een sterk stralende bron veilig? Vanuit de ANVS komt Damie van Leeuwen hier alles over vertellen.

Op wie is deze nascholing gericht?

Stralingsbeschermingsdeskundige of toezichthoudend medewerker, waaronder:

 • Klinisch Fysicus,
 • Klinisch Fysisch medewerker
 • Beleidsvormend-, vergunningverlenend- of inspectiemedewerker op het gebied van stralingsbescherming of nucleaire veiligheid

Maar ook:

 • Wetenschapper, (para)medicus, stralingscontroleur, operator nucleaire installaties, QHSE’er, AGS, beveiligingsdeskundige, consultant en iedereen met interesse in stralingsbescherming

Niet zeker of deze nascholing voor jou geschikt is? Mail ons.

Meer informatie? 

Na deze nascholing...

people-woman-graduate
Stakeholders
Stakeholders
Ken je alle stakeholders betrokken bij incidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties.
people-woman-graduate
Correct handelen
Correct handelen
Weet je hoe te handelen bij verschillende onbedoelde situaties.
people-woman-graduate
Bewustwording
Bewustwording
Ben jij je bewust van de impact van onbedoelde situaties op werknemers, de maatschappij en andere stakeholders.

drag for more

Zelfstudie

Zelfstudie is voor deze nascholing niet nodig.

Eindtermen

Deze nascholing is gebaseerd op de eindtermen, zoals vastgelegd in Bijlage 5.1, onderdeel C van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Herregistratiepunten

Deelname levert 10 punten op voor herregistratie.

Ook relevant

drag for more
 • Zelf aan de slag in een praktijk situatie
 • Certificaat voor erkende nascholing
 • 10-15 herregistratiepunten
Meer informatie
 • Les van voormalig vergunningverlener
 • Certificaat voor erkende nascholing
 • 10-15 herregistratiepunten
Meer informatie
Elearningvoorparaveterinaire Beroepsoefenaars 1920X840

Nascholing stralingsbescherming diergeneeskunde

 • Blauwdruk voor compliance KEW
 • Certificaat van erkende opleidingsinstelling
 • Voldoe aan vijfjaarlijkse nascholing