Material irradiation

 • Lage en hoge dosis bestralingen
 • Decennia ervaring met onderzoek naar structurele materialen
 • Uitgebreide mogelijkheden voor onderzoek aan bestraalde monsters in Hot Cell Laboratorium

We genereren data ten behoeve van veilige en economische toepassing van materialen in huidige en toekomstige kernreactoren.

Over bestraling van materialen

Eigenschappen van structurele materialen onder bestraling zijn van cruciaal belang voor de veilige en economische werking van huidige en toekomstige kernreactoren. NRG heeft tientallen jaren ervaring met het uitvoeren van bestralingen aan materialen onder verschillende flux- en temperatuuromstandigheden. Door bestraling in de Hoge Flux Reactor en karakterisering van materialen in het Hot Cell Laboratorium worden gegevens gegenereerd ter ondersteuning van:

 • Levensduurverlenging van bestaande reactoren
 • Kwalificatie van materialen voor nieuwe reactoren
 • Screening en ontwikkeling van nieuwe materialen voor geavanceerde (Gen IV) reactoren

Typische activiteiten die we uitvoeren in ons dagelijks werk zijn:

 • Ontwerp en bouw van bestralingsfaciliteiten
 • Bestraling onder stabiele neutronenflux
 • Ontwikkeling van sensoren voor in-situ monitoring van parameters tijdens bestraling zoals: temperatuur, dimensies, gasstromingen en gassamenstellingen
 • Onderzoek en karakterisering van bestraalde monsters in afgeschermde faciliteiten, bijvoorbeeld:
 • Mechanische testen (sterkte / vermoeiing / breuktaaiheid)
 • Karakterisering microstructuur (elektronenmicroscopie, röntgendiffractie, tomografie)
 • Fysieke karakterisering (thermische en elektrische eigenschappen)

Levensduurbeheer van kernreactoren

Levensduurbeheer van kernreactoren vereist kennis van de mechanismen naar de veroudering van componenten. De materiaaleigenschappen van componenten in een reactor worden met name beïnvloed door het effect van neutronenbestraling. 

NRG voert bestralingen uit in de HFR om de veroudering van reactormaterialen te bestuderen. De karakterisering van bestraalde monsters wordt vervolgens uitgevoerd in de Hot Cell Laboratories. De gegevens die zijn verkregen uit deze bestralingsprogramma's worden gebruikt om de veilige en economische prestaties van kernreactoren te beoordelen.

Voorbeelden van de bestralingsprogramma's van NRG met een focus op de verouderingsmechanismen van reactormaterialen zijn:

 • Bestraling van nucleair grafiet ter ondersteuning van de levensduurverlenging van geavanceerde gasgekoelde reactoren (AGR's)
 • Testen van materialen van reactordrukvaten (RPV) die zijn bestraald tot hoge dosis
Project BLACKSTONE: Levensduurverlenging voor EDF
Material irradiation technology
Material irradiation technology

Kwalificatie en ontwikkeling van materialen

De nucleaire industrie staat voor de uitdaging om reactoren te gebruiken die veilig en economisch zijn naar hoge standaarden. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van innovatieve materialen en productietechnieken. Bestralingstesten worden uitgevoerd door NRG om de beste materialen te selecteren en aan te tonen dat ze voldoen voor de toepassing.

NRG gebruikt de HFR en de nucleaire laboratoria om materialen en componenten te testen die zijn ontworpen voor splijtings- en fusiereactoren. De verkregen gegevens worden gebruikt voor het ontwerp van nieuwe reactoren en voor de veilige levensduurverlenging van bestaande reactoren.

Voorbeelden van bestralingsprogramma's van NRG met een focus op de kwalificatie en ontwikkeling van reactormaterialen zijn:

 • ITER fusiereactor materialen / bestralingstesten in samenwerking met andere vooraanstaande nucleaire instituten
 • Kwalificatie van nucleair grafiet voor de Terrestrial Energy Inc. Integral Molten Salt Reactor (IMSR)
De kwalificatie van de eerste muurpanelen van ITER

Meer informatie?

We vertellen je graag meer. Vertel ons je vraag en we nemen contact met je op. 

Team irradiations

Team irradiations verzorgt iedere dag bestraling, onderzoek en karakterisering van bestraalde monsters. Meer weten over onze mogelijkheden?

We komen graag met je in contact.

Material Irradiation Team Irradiations 640X640

Contactformulier