Rollenspel Medische Beeldvorming

Lesmodule HAVO/VWO: Rollenspel Medische Beeldvorming

De NRG Junior Academy heeft over het examenonderwerp Medische Beeldvorming een gratis lesmodule ontwikkeld voor natuurkunde/NLT in bovenbouw HAVO/VWO. Een rollenspel waarin leerlingen samen de productieketen en toepassing van medische isotopen gaan ontdekken met als einddoel: In teams precies genoeg uranium “bestralen” om 20 patiënten van een SPECT-scan te voorzien. Onderweg leren de leerlingen hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast en welke beroepen hier betrokken bij zijn.

Lesmodule aanvragen?

De lesmodule is gratis verkrijgbaar via de downloadlink. Voordat u de downloadlink kunt gebruiken, vragen wij om uw naam en e-mailadres, zodat wij u naderhand een evaluatieformulier kunnen sturen. Om de huidige lesmodule en toekomstige lesmodules te blijven verbeteren, is de feedback van docenten namelijk zeer waardevol. Suggesties of ideeën over de module horen wij ook graag. Hiervoor kunt u ons bereiken op junioracademy@nrg.eu.

 

Junior Academy

Portret Maura Baars 2 640 X 640

Maura Baars

Download de gratis lesmethode

Lesmodule HAVO/VWO: Rollenspel Medische Beeldvorming

In een notendop

De NRG Junior Academy heeft een gratis lesmodule ontwikkeld voor de bovenbouw HAVO/VWO

Door middel van een uniek rollenspel hebben de leerlingen één gezamenlijk doel voor ogen

Leerlingen dienen binnen hun groepje een gedeelte van het lesmateriaal eigen te maken zodat zij samen de eindvragen kunnen oplossen

Het lesmateriaal

De lesmodule Medische Beeldvorming bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Werkboek voor de leerlingen met uitleg en opgaven.
  • Docentenhandleiding met uitleg over de module, tips en samenvattingen van de lesstof.
  • Uitwerkingenboek met uitwerkingen van: opgaven bij expert-briefings, quizvragen en de challenge met een puntensysteem voor eventuele toetsing.
Rollenspel Medische Beeldvorming

Opzet van de Lesmodule

De lesmodule is ontwikkeld voor 4, 5 en 6 HAVO/VWO. Het behandelt een groot gedeelte van het examenonderdeel “Medische Beeldvorming” met extra verdieping. De module is opgezet als een rollenspel met een groepsopdracht waarin vier disciplines centraal staan:

Natuurkunde
Natuurkunde
Hoe kan de gewenste radioactieve stof geproduceerd worden;
Natuurkunde
Geneeskunde
Geneeskunde
Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van een radioactieve stof voor de patiënt;
Geneeskunde
science-molecule
Chemie
Chemie
Zorgen voor scheiding van de werkzame radioactieve stof uit het bronmateriaal;
Chemie
Logistiek & veiligheid
Logistiek & veiligheid
Inrichten van een proces voor veilig transport van het radioactieve materiaal naar een ziekenhuis.
Logistiek & veiligheid
Rollenspel Medische Beeldvorming Junior Academy

Expert-methode

Via de expert-methode verdiepen leerlingen zich individueel in één van deze disciplines om zich te ontwikkelen tot expert binnen hun groep. Hierbij vergaren zij kennis over o.a. de productie van medische isotopen in een kernreactor, het uitvoeren van activiteit berekeningen met gebruikmaking van vervalcurves en de dosis die een ziekenhuismedewerker ontvangt. Vervolgens presenteren de leerlingen hun opgedane kennis aan hun groepsleden. Op deze manier delen zij de individuele expert-kennis met alle groepsleden.

Hierna gaan de leerlingen in twee lessen een Challenge aan. Tijdens deze Challenge werken ze aan een serie van opeenvolgende vragen en bundelen ze hun kennis om tot de oplossing van het centrale probleem te komen: “Bestraal genoeg uranium in de kernreactor zodat gedurende 5 dagen, elke dag 4 patiënten een SPECT-scan kunnen krijgen in het ziekenhuis”.

Wat maakt deze lesmodule zo uniek?

Met de lesmodule loopt de leerling door de hele productieketen van Molybdeen-99/Technetium-99m voor SPECT-scans met uitleg en opgaven.

Hierdoor biedt het:

  • Unieke context en verdieping op het examenonderdeel “Medische Beeldvorming”
  • Een inkijkje in beroepsmogelijkheden voor bepaalde studierichtingen. (Natuurkunde, Scheikunde, Medische richting)
  • Koppeling tussen theorie en de praktijk in het bedrijfsleven.

De lesmodule is interactief: Leerlingen worden in groepen opgedeeld en maken zich een gedeelte van het materiaal eigen. Daarna moeten zij dit binnen hun groepje aan elkaar uitleggen/presenteren. Vervolgens gaan ze gezamenlijk een set aan eindvragen oplossen, waarbij alle kennis nodig is. De leerlingen moeten dus samenwerken om de eindvragen te maken. Docenten haalden dit vaak in hun feedback aan als één van de redenen om het lesmateriaal te blijven gebruiken.

Meer informatie? Mail ons!
Rollenspel Medische Beeldvorming
Rollenspel Medische Beeldvorming

Eerste ervaringen van docenten

De lesmodule is door tien klassen ervaren tijdens een pilot afgelopen jaar. Op basis van de verkregen feedback van docenten en leerlingen is de module verder verbeterd en afgerond. Inmiddels zijn we ook gestart met het ontwikkelen van een tweede lesmodule genaamd kernenergie. Meer weten over de ervaring van de docenten lees het stukje Medische Beeldvorming in het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) Magazine, door tekstschrijver André Hörmann en fotograaf Rob Lamping!

Ook relevant

Lesmodule Kernenergie

De Junior Academy van NRG heeft de gratis lesmodule Kernenergie ontwikkeld voor de vakken natuurkunde en NLT in klas 4 en 5 van het havo/vwo. Dit rollenspel bespreekt de maatschappelijke uitdaging van het volledige overgaan op CO2-vrije vormen van elektriciteitsproductie, ofwel de energietransitie. Door stapsgewijs verschillende energietechnologieën te vergelijken en de bevindingen vanuit drie verschillende expertisegebieden samen te voegen, maken de leerlingen een plan om de elektriciteitsvoorziening in Nederland te verduurzamen langs de volgende hoofdvraag: “Hoe zouden jullie een toekomst zonder fossiele brandstoffen inrichten?”.

Rollenspelen Kernenergie
Lesmodule Kernenergie

Wil je meer weten over straling?

Bekijk dan ons aanbod binnen de Academy, hier zijn voorlichtingen en opleidingen op maat te vinden!

Download de module

PALLAS NRG Bereidt Zich Voor Op De Toekomst Web