Betrouwbaarheidsanalyse voor technici (QRA)

  • 30 jaar ervaring met veiligheidsanalyses
  • 30 jaar ervaring met RAMS technieken in verschillende domeinen
  • Interactieve oefeningen uit de praktijk

Betrouwbaarheidsanalyse voor technici (QRA)

Wat is een RAMS analyse? Hoe kun je een ontwerp verbeteren? Welke onderhoudsmethodes worden er gebruikt? Wat betekent dat voor het onderhoudsplan? En hoe kun je de onderhoudskosten verlagen, terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft? Risico gestuurd onderhoud helpt prioriteiten te stellen en deze training helpt jou daarbij op weg!


Benodigde voorkennis & ervaring


De training is gericht op beginnende faalkansspecialisten, technici of onderhoudsmanagers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van complexe technische systemen. Denk aan systemen in de (petro)chemische industrie, farmaceutische industrie, defensie, energiecentrales en nucleaire faciliteiten.


Programma


De training bestaat uit drie contactdagen, bestaande uit klassikale theorielessen en waar aan interactieve oefeningen uit de praktijk wordt gewerkt. Casussen uit eigen installaties kunnen op aanvraag worden behandeld. Deze worden in groepen behandeld met een begeleider. Er is geen examen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het gestructureerd in kaart brengen van risico's met een HAZOP en FME(C)A, met toepassing van de risicomatrix.
  • Gebeurtenissenboom analyse
  • Begrippen zoals betrouwbaarheid, beschikbaarheid, faalkansen, merkbaar- en niet merkbaar falen, coverage en SIL
  • Foutenboomanalyse
  • Omgaan met onzekerheid
  • Speciale ongewenste gebeurtenissen: menselijk falen, afhankelijk falen, externe gebeurtenissen (zoals brand, bliksem, overstroming), software falen.


Inschrijven?

Prijs: € 2.195,00

Aantal deelnemers: Vanaf 10 tot en met 12.

Voor informatie betreffende cursusdata, en cursuslocaties klik hieronder op de button:

Vraag hier je cursus aan

Vragen kunt u opsturen naar:

Vragen kunt u opsturen naar:opleidingen@nrg.eu

Locatie: NRG Arnhem
15 september 2023 van 09:00 tot 17:00;
22 september 2023 van 09:00 tot 17:00;
29 september 2023 van 09:00 tot 17:00;
Inschrijven

Wat maakt deze training zo uniek?

NRG heeft 30 jaar praktijkervaring met faalkansdeskundigheid en betrouwbaarheidsanalyses. Via onderhoudstechnieken zoals RAMS, FME(C)A en HAZOPs beoordelen wij de veiligheid en verminderen risico’s van complexe technische installaties. NRG werkt in nauwe samenwerking met partners aan alle stormvloedkeringen in Nederland (o.a. de Oosterschelde), externe veiligheidsanalyses voor windturbines op land en nucleaire installaties in Petten.

NRG geeft lezingen en schrijft artikelen omtrent veiligheidsanalyses. NRG deelt deze via verschillende verenigingen zoals NWEA, NVRB en ISTORM. Daarnaast heeft NRG meegeschreven aan de eerste risicozonering in de windsector.

De training kan bij u op locatie worden verzorgd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op aanvraag eigen casussen in te brengen.

Een breed inzicht in risico- en faalmodi

In de maatschappij is steeds meer behoefte aan complexe, technische systemen om processen te reguleren. Denk bijvoorbeeld aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen met verschillende maten van complexiteit en redundantie zoals stormvloedkeringen.

Doel van deze training is om deelnemer bekend te maken met de RAMSSHEEP (Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Security, Health, Environment, Economy en Politics). Deze methodiek leert je op een gestructureerde manier inzicht te krijgen in de risico’s van complexe technisch systeem. De resultaten van de analyses helpen om beslissingen te maken op het gebied van beheer en onderhoud van installaties, technische ontwerpen onderling te vergelijken, zwakke schakels te ontdekken en modificaties te prioriteren.

Betrouwbaarheidsanalyse voor technici (QRA)