Risico- en betrouwbaarheidsanalyses (RAMS)

 • 30 jaar ervaring met veiligheidsanalyses
 • 30 jaar ervaring met RAMS technieken in verschillende domeinen
 • Interactieve oefeningen uit de praktijk

Risico- en betrouwbaarheidsanalyses (RAMS)

De leefomgeving wordt steeds complexer, de schaalvergroting van industriële installaties neemt toe. Hoe creëer je de optimale bedrijfszekerheid van een installatie? Hoe borg je de optimale veiligheid van de leefomgeving? Technisch inzicht en vaste ontwerpregels alleen zijn niet afdoende. Kansrekening en besliskunde worden steeds meer toegepast in verschillende vraagstukken op het gebied van veiligheid en bedrijfszekerheid.

Deze training geeft deelnemers gereedschappen en toepasbare technieken voor het voorspellen en analyseren van complexe systemen. Opgedane inzichten worden gebruikt ten aanzien van systeem configuratie en bedrijfsvoering. Hierbij komt aan bod:
- Betrouwbaarheidsanalyses in de ontwerp-, productie- en onderhoudssfeer van industriële installaties en technische bedrijven
- Risico analyses van technische systemen op het gebied van productie, opslag en verwerking van potentieel gevaarlijke stoffen


Benodigde voorkennis & ervaring


De training is (niet uitsluitend) gericht op technici, medici, farmaceuten, onderhoudsmanagers en (industrieel) ontwerpers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van complexe technische systemen. Denk aan systemen in de (petro)chemische industrie, farmaceutische industrie, defensie, energiecentrales en nucleaire faciliteiten.


Programma


De training bestaat uit drie contactdagen, bestaande uit klassikale theorielessen en waar aan interactieve oefeningen uit de praktijk wordt gewerkt. Casussen uit eigen installaties kunnen op aanvraag worden behandeld. Deze worden in groepen behandeld met een begeleider. Er is geen examen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het gestructureerd in kaart brengen van risico's met een HAZID, HAZOP en FME(C)A.
 • Fault Tree Analysis (FTA)
 • Event Tree (scenario analyses)
 • Human Reliability Analysis (HRA): hoe rekening te houden met menselijk falen?
 • Begrippen zoals betrouwbaarheid, beschikbaarheid, faalkansen, merkbaar- en niet merkbaar falen, coverage en SIL
 • Asset Management (e.g. Long Term Operation)
 • Reliability Centred Maintenance (RCM)
 • Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)


Inschrijven?

Prijs: € 2.195,00

Aantal deelnemers: Vanaf 10 tot en met 12.

Voor informatie betreffende cursusdata, en cursuslocaties klik hieronder op de button:

Vraag hier je cursus aan

Vragen kunt u opsturen naar:

Vragen kunt u opsturen naar:opleidingen@nrg.eu

Wat maakt deze training zo uniek?

NRG heeft 30 jaar praktijkervaring met faalkansdeskundigheid en betrouwbaarheidsanalyses. Via onderhoudstechnieken zoals RAMS, FME(C)A en HAZOPs beoordelen wij de veiligheid en verminderen risico’s van complexe technische installaties. NRG werkt in nauwe samenwerking met partners aan alle stormvloedkeringen in Nederland (o.a. de Oosterschelde), externe veiligheidsanalyses voor windturbines op land en nucleaire installaties in Petten.

NRG geeft lezingen en schrijft artikelen omtrent veiligheidsanalyses. NRG deelt deze via verschillende verenigingen zoals NWEA, NVRB en ISTORM. Daarnaast heeft NRG meegeschreven aan de eerste risicozonering in de windsector.

De training kan bij jou op locatie worden verzorgd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op aanvraag eigen casussen in te brengen.

Ook relevant

drag for more
 • Gespecialiseerde (gast)docenten
 • Practica in eigen faciliteiten
 • 3 in 1 opleiding
Meer informatie
 • Erkend diploma
 • Praktijkgerichte opleiding
 • Uitdagende praktijkopdrachten
Meer informatie
 • Erkend diploma
 • Praktijkgerichte opleiding
 • Meest gekozen opleiding voor radioactieve stoffen
Meer informatie