Stralingsdeskundige niveaus

 • Diploma onder de oude regelgeving blijft geldig
 • Opleidingen sluiten beter aan op werkgebied
 • Bekijk het cursusaanbod van de NRG Academy

Vervangende opleidingen voor de stralingsdeskundige niveaus

Werk je met ioniserende straling? Of op zoek naar een andere opleiding? Dan is het van belang om te weten dat de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming, en de opleidingseisen voor stralingsdeskundigen zijn veranderd.

Contact

Servicedesk

EXTRA SMALL NRG High Res 046

RPS-Support

Stralingsdeskundige niveaus

De wijziging in stralingsdeskundige niveaus

Vanaf 6 februari 2018 zijn de eisen aan opleidingen voor stralingsdeskundigen veranderd. Het Besluit stralingsbescherming (Bs) is vervangen door het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). De uitwerking van het Bbs is in drie verschillende regelingen beschreven. De nieuwe eisen aan de opleidingen zijn te vinden in de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs).

De regelgeving voldoet hiermee aan de laatste inzichten, waardoor de werknemers die werken met ioniserende straling nog beter zijn beschermd. Het stralingsdeskundige niveau wordt nu bepaald aan de hand van de taak, aard en toepassing van het behorende risico.

De vijf stralingsdeskundige niveaus zijn vervangen door opleidingen die beter aansluiten op het werkgebied. Het Bbs maakt onderscheidt tussen:

 • Stralingsbeschermingsdeskundigen (SBD)
 • Toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS)

Stralingsbeschermings deskundige (SBD)

Met het nieuwe besluit is de naam geregistreerd (algemeen) coördinerend deskundige veranderd in stralingsbeschermingsdeskundige. De vereiste opleiding is afhankelijk van de aard en zwaarte van de betreffende risico’s. Onderstaand de stralingsdeskundige niveaus uit het Bs met de vervangende opleiding:

Stralingsdeskundige niveau 2 wordt

 • Opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige

Stralingsdeskundige niveau 3 wordt

 • Opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige (SBD-CD)

Bekijk alle opleidingen

Opleiding stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige

Stralingsdeskundige niveaus

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS)

Ook de naam toezichthoudend deskundige is veranderd. De vereiste opleiding is afhankelijk van het toepassingsgebied en de daarbij behorende risico’s. Onderstaand de stralingsdeskundige niveaus uit het Bs met de vervangende opleidingen:

Stralingsdeskundige niveaus

Stralingsdeskundige niveaus 3 & 4

Stralingsdeskundige niveau 3 wordt

 • TMS verspreidbare radioactieve stoffen B (SBD-CD)
 • TMS splijtstofcyclus niveau B (SBD-CD + aanvullende module splijtstofcyclus)
 • TMS versnellers niveau B (SBD-CD)

Stralingsdeskundige niveau 4A wordt

 • TMS versnellers niveau C

Stralingsdeskundige niveau 4B wordt

 • TMS Verspreidbare radioactieve stoffen C (TMS VRS-C)
 • TMS Medische toepassingen
 • TMS versnellers niveau C

Stralingsdeskundige niveau 5

Stralingsdeskundige niveau 5A wordt

 • TMS Meet- en regeltoepassingen (TMS MR-IR)
 • TMS Industriële Radiografie (TMS MR-IR)
 • TMS Meet- en regeltoepassingen voor toestellen en versnellers (TMS MR-T)
 • TMS Meet- en regeltoepassingen voor ingekapselde radioactieve bronnen (TMS MR-B)
 • TMS Medische toepassingen
 • TMS Tandheelkunde basis
 • TMS Diergeneeskunde
 • TMS versnellers niveau D

Stralingsdeskundige niveau 5B wordt

 • TMS NORM (TMS NORM)
 • TMS Verspreidbare radioactieve stoffen D (TMS VRS-D)
 • TMS versnellers niveau D
Stralingsdeskundige niveaus
Stralingsdeskundige niveaus

Wat betekent dit voor mij?

De diploma’s die zijn behaald onder de oude regelgeving blijven geldig. Wel moet er regelmatig toepassing specifieke bij- en nascholing worden gevolgd.

Benieuwd naar het nascholingsaanbod van de NRG Academy? 

Meer informatie?

We vertellen je graag meer. Stuur ons je vraag en we nemen contact met je op.

Ontmoet het team

Stralingsdeskundige niveaus

Contactformulier