Nieuws

De nucleaire renaissance in Nederland

26 mei 2023

De nucleaire renaissance in Nederland - 26 mei 2023

Het kabinet heeft plannen om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. De bestemming is aangewezen, dit is Borssele (Zeeland) waar nu de enige kerncentrale van Nederland staat. Een mooie en uitdagende ambitie om ons land richting een CO2 neutrale energiemix te bewegen. Maar dit zijn niet de enige nieuwbouwplannen. Op nucleair medisch gebied zijn er ook plannen voor de realisatie van PALLAS en SHINE. Beide maken gebruik van nucleaire technologie om medische isotopen te produceren ten behoeve van patiëntenzorg. PALLAS loopt voorop in de plannen en is al bezig met de eerste stappen van de bouw. Een ware nucleaire renaissance!

Om deze ambitie te verwezenlijken zijn er een hoop mensen nodig met de juiste kennis. De overheid en Nucleair Nederland (NNL) zitten uiteraard niet stil. In opdracht van NNL heeft Technopolis onderzoek verricht naar de huidige arbeidsmarkt en de verwachte arbeidsontwikkelingen in de Nederlandse nucleaire sector tot 2030/2035. Zoals verwacht moet de smalle nucleair sector (EPZ, COVRA, NRG, PALLAS, RID, URENCO, SHINE) enorm groeien om bovenstaande plannen te realiseren:

  • De smalle nucleaire sector moet groeien van 1800 FTE in 2022 naar 3000 FTE in 2030-2035
  • Naast de bovengenoemde 3000 FTE zijn er nog zo’n 5.500 FTE externe arbeidskrachten nodig. Deze personen werken voornamelijk in de bouw en installatie fase en hebben nucleair bewustzijn nodig.

Naast de analyse van de benodigdheden zijn er ook aanbevelingen gedaan voor de overheid, het onderwijs en NNL. Zo wordt onder andere het volgende aanbevolen:

  • NNL: Verstevig banden met het onderwijs, vooral op HBO- en MBO-niveau door o.a. gezamenlijk vormgeven van modules, minors en afstudeerrichtingen rondom nucleaire kennis en het aanstellen van lectoren en leerstoelen
  • Onderwijs: Werk samen met de nucleaire sector eindtermen uit die aansluiten bij de kennisbehoefte van de sector en die geïntegreerd kunnen worden in modules, minors en afstudeerrichtingen binnen het onderwijs
  • Overheid: Ontwikkel met de sector en het onderwijs een programma/actieplan voor capaciteitsopbouw voor de nucleaire sector en de toeleverende keten voor de realisatie van nieuwe nucleaire installaties

Met de uitkomsten van het Technopolis rapport en eerder geschreven rapporten is er middels de motie Erkens-Dassen direct invulling gegeven aan een eerste stap in dit proces. Met de motie wordt een bedrag van 5 miljoen beschikbaar gesteld aan de thema’s onderzoek, educatie en publieke bewustwording. In het thema educatie wordt door NRG en TU Delft vorm gegeven aan de Nuclear Academy. De Nuclear Academy heeft als inzet om in 2023, samen met het onderwijs, te beginnen aan het tot stand brengen van een nucleair curriculum op MBO en HBO niveau in Nederland.

Kortom, het worden uitdagende en interessante tijden voor de nucleaire industrie. Wij vanuit de NRG Academy dragen graag bij aan de versnelling en realisatie van deze mooie plannen.

Geïnteresseerd in het Technopolis rapport? Zie rechts. 

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met

NRG Academy
Servicedesk

Technopolis rapport 'De arbeidsmarkt in de Nederlandse nucleaire sector'

Technopolis rapport