Nieuws

Hoe slecht is het lozen van kernafvalwater in Japan nu echt?

30 augustus 2023

Hoe slecht is het lozen van kernafvalwater in Japan nu echt? – 31 augustus 2023

Onze collega Govert de With was aanwezig bij de uitzending Nieuws en Co van NPO Radio 1 om te vertellen over de lozing van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima.

In de uitzending legde Govert de With uit hoe het kan dat dit water gedumpt moet worden. "We zijn allemaal bekend met het ongeval wat nu meer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden. In die hele periode was het onvermijdelijk dat er koeling plaatsvond van de beschadigde reactor. Die koeling heeft geleid tot veel afvalwater dat is opgeslagen in afvaltanks. En zodoende zal er binnenkort dus gestart moeten worden met het lozen van afvalwater."

De totale hoeveelheid water bedraagt 1,3 miljoen kubieke meter. "Dat is inmiddels gefilterd, dus een deel van de radioactiviteit is er inmiddels uit. De risico's zijn daardoor zeer beperkt."

Hoewel er wel degelijk risico’s aan zijn verbonden, benadrukte Govert de With: "Het is een dosis met geen noemenswaardig effect. De radioactiviteit zal je terugvinden in het water, dus er zal wel degelijk sprake zijn van een verhoging. Maar je toetst of die verhoging aan alle veiligheidsnormen liggen. Het risico blijkt na onderzoek niet noemenswaardig."

Volgens Govert de With is dit de meest geschikte methode om van het afvalwater af te komen. "Alle alternatieven brengen ook risico's met zich mee. Er is gekeken welke route het veiligste is, en daar is deze uit gekomen."

Benieuwd naar het hele interview? Deze is te vinden op de website van NPO Radio 1.

Klik hier voor het hele interview

 

 

Bron: ANP

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met

Team opleidingen

NRG Academy
Servicedesk