Nascholing SBD-(A)CD: Gammaspectrometrie

 • 10 herregistratiepunten SBD-(A)CD
 • (Gast)docenten met expertise in gammaspectrometrie
 • Theorie wordt direct toegepast in de praktijk

Nascholing SBD-(A)CD: Gammaspectrometrie

Deze nascholing is gericht op stralingsbeschermingsdeskundigen op het niveau (A)CD en toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming die ervaring hebben met gammaspectrometrie, zoals laboranten. In deze nascholing komen zowel de technische aspecten als achtergronden van dit meetprincipe uitgebreid aan bod. De opgefriste kennis wordt in de middag met een practicum toegepast.


Benodigde voorkennis & ervaring


NRG gaat er vanuit dat deelnemers beschikken over het diploma stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige (voorheen niveau 3).


Programma


 • Gebruikerskant gammaspectrometrie

  • Basis gammaverval: statistisch karakter
  • Natuurlijke vs. kunstmatige radioactiviteit
  • Meetbeperkingen: hoge vs. lage activiteit, correcties

 • Technische kant gammaspectrometrie

  • Verschillende detectortypes/resolutie
  • Spectra en accurate piek bepaling
  • ISO 11929
  • Toepassingen in het werkveld

 • Practicum

Gastdocenten Paul Schotaus (Scionix) en Vicente Osorio (BrightSpec) verzorgen de les over de technische kant van gammaspectrometrie. Een gedetailleerd programma wordt verstuurd na inschrijving.

Inschrijven?

Prijs: € 895,00

Aantal deelnemers: Vanaf 6 tot en met 8.

Voor informatie betreffende cursusdata, en cursuslocaties klik hieronder op de button:

Vraag hier je cursus aan

Vragen kunt u opsturen naar:

Vragen kunt u opsturen naar:opleidingen@nrg.eu

E Learning NRG

Opzet van de nascholing

Dit is een eendaagse nascholing waarbij zowel de technische aspecten als achtergronden van gammaspectrometrie uitgebreid aan bod komen. 

De volgende werkvormen worden toegepast:

 • Klassikale theorielessen bestaande uit hoorcolleges
 • Practicum

 

drag for more

Zelfstudie

Zelfstudie is niet vereist.

Eindtermen

Deze nascholing is gebaseerd op de eindtermen, zoals vastgelegd in Bijlage 5.1, onderdeel C van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Herregistratiepunten

Deelname aan deze dag levert 10 punten op voor herregistratie.

Ook relevant

drag for more
 • Door ANVS erkende nascholing
 • 30 – 45 Herregistratiepunten SBD-(A)CD
 • Kennis stralingsbescherming up-to-date
Meer informatie
 • Zelf aan de slag in een praktijk situatie
 • Certificaat voor erkende nascholing
 • 10-15 herregistratiepunten
Meer informatie
 • Les van voormalig vergunningverlener
 • Certificaat voor erkende nascholing
 • 10-15 herregistratiepunten
Meer informatie