Nieuws

Enthousiaste docenten natuurkunde door nucleair lesmateriaal van Junior Academy NRG

05 januari 2023

Enthousiaste docenten natuurkunde door nucleair lesmateriaal van Junior Academy NRG - 5 januari 2023

De Junior Academy NRG (JAN) was 16 december op de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) conferentie in Noordwijkerhout, waar docenten, didactici en onderwijsontwikkelaars bij elkaar kwamen voor de verbetering en bevordering van het natuurkundeonderwijs. Het thema van dit jaar: het lichaam doorgelicht – medische beeldvorming. Een perfecte kans voor JAN om het door trainees
gemaakte rollenspel ‘Medische Beeldvorming’ te promoten! 

Het is voor ons altijd motiverend om direct van leraren hun positieve ontvangst van dit rollenspel mee te krijgen, waarbij vooral de volledige overlap met het examencurriculum-subdomein ‘Kern- en deeltjesprocessen’ wordt gewaardeerd. Ook was de conferentie een fantastische manier om de eerste versie van het nieuwe rollenspel ‘Kernenergie’ aan een brede groep natuurkundedocenten voor te leggen. Het enthousiasme dat deze module opwekte bij leraren en de vele ideeën die werden gedeeld in de open discussie heeft ons weer extra energie gegeven om ook deze module een succes te maken!
 
Geïnteresseerd in de ontwikkeling van het nieuwe rollenspel ‘Kernenergie’? Stuur dan een mail dan naar junioracademy@nrg.eu. Het bestaande rollenspel ‘Medische Beeldvorming’ is gratis te downloaden op: Rollenspel Medische Beeldvorming | Junior Academy (ensuringnuclearperformance.com)

Junior Academy

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met

Team opleidingen

NRG Academy
Servicedesk